Обивка салона из кожи LC200 Excalibur

Land Cruiser 200 Excalibur